Exekuce

08.11.2016 09:10

Částka ve výši 507,83 Kč vymožena jako částečné plnění dlužníka v rámci výkonu rozhodnutí exekucí ve věci získaného elektronického platebního rozkazu vydaného KS Ústí nad Labem pod sp. zn.: 26 ECm 126/2010. 

Zpět