Exekuce na majetek dlužníka

08.12.2020 10:08

Na základě získaného elektronického platebního rozkazu pověřil Okresní soud v Havlíčkově Brodě soudního exekutora provedením výkonu rozhodnutí (sp. zn.: 32 EXE 637/2020). Dluh ve výši 29.515,58 Kč + příslušenství; dlužník, právnická osoba z Ledče nad Sázavou. 

Zpět