Exekuce na majetek dlužníka

13.07.2020 17:11

Na základě získáného exekučního titulu (rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 05.05.2020 sp. zn.: 15 C 23/2020), byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dluh z nájemného ve výši 20.084,- Kč, dlužník fyzická osoba z Pardubic.

Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn.: 13 Cm 28/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, dluh ve výši 1.085.916 Kč + příslušenství.

Více zde: http://www.platebnirozkazy.cz/news/exekuce26/
Zpět