EPR

23.03.2018 19:19

Okresní soud v Semilech vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (EPR) sp. zn.: EPR 35832 / 2018. Soud dlužníkovi uložil, zaplatit částku ve výši 20.500 Kč + příslušenství.

Zpět