EPR

16.02.2018 14:24

Obvodní soud pro Prahu 1, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 295367/2017). Pohledávka z obchodního styku ve výši 18.838 Kč + příslušenství.

Zpět