EPR

12.01.2018 09:55

Okresní soud v Opavě, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 295277/2017). Pohledávka z obchodního styku ve výši 6.000 Kč + příslušenství.

Zpět