EPR

12.12.2017 17:42

Obvodní soud pro Prahu 2, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 283427/2017). Pohledávka ve výši 153.392,53 + příslušenství za právnickou osobou z obchodního styku.

Zpět