EPR

09.11.2017 09:08

Okresní soud ve Zlíně na základě námi podaného návrhu vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 262170/2017). Pohledávka za fyzickou osobou z obchodního styku ve výši 26.978,83 Kč + příslušenství.

Zpět