EPR

05.06.2017 08:28
Na základě námi podaného návrhu na vydání EPR, Obvodní soud pro Prahu 5, vydal EPR pod sp. zn.: 105562/2017 a zavázal žalovaného k úhradě pohledávky ve výši 7.479 Kč + příslušenství.
Zpět