EPR

30.03.2017 15:23
Městský soud v Brně pod sp. zn.: 56903/2017 vydal dne 30.03.2017 na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR). Pohledávka z obchodního styku ve výši 14.276 Kč + příslušenství. 
Zpět