EPR

21.08.2017 09:04
Obvodní soud pro Prahu 6 vydal na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR) pod sp. zn.: EPR 180685/2017. Pohledávka z obchodního styku ve výši 12.100 Kč + příslušenství. 
Zpět