EPR

09.04.2018 10:09

Na základě námi podaného návrhu, vydal Obvodní soud pro Prahu 2, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 77916/2018). Dlužník, právnická osoba z Prahy, je povinnen do 15 dnů od doručení EPR uhradit jistinu pohledávky ve výši 68.909,50 Kč + příslušenství.    

Zpět