EPR

31.07.2017 10:00
Ve věci pohledávky ve výši 4.190 Kč a příslušenství byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR). Okresní soud v Teplicích návrhu vyhověl a EPr vydal pod sp. zn.: 149582/2017,
Zpět