EPR

30.01.2017 12:28

Ve sporu o 58.000 Kč + příslušenství, vedeného u OS Praha 6 pod sp. zn.: EPR 8844/2017, soud na základě námi podaného návrhu na vydání EPR vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět