Elektronický platební rozkaz

21.02.2019 11:34

Obvodní soud pro Prahu 10, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz, sp. zn: EPR 22283/2019. Žalovanou je právnická osoba z Prahy 10, dluh ve výši 60.491 Kč + příslušenství.

Zpět