Elektronický platební rozkaz

05.11.2018 13:53

Obvodní soud pro Prahu 1, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 125348/2018). Dlužník, obecně prospěšná společnost z Prahy 1, svůj závazek ve lhůtě stanovené soudem uhradil.

Zpět