Elektronický platební rozkaz

22.12.2020 12:21

Okresní soud Plzeň - jih, pověřil na náš návrh, soudního exekutora provedením exekuce na majetek dlužníka. Exekučním titulem je získaný pravomocný elektronický platební rozkaz sp. zn.: EPR 105562/2020. Dluh z obchodního styku ve výši 27.225,- Kč + příslušenstv za právnickou osobou.

Zpět