Elektronický platební rozkaz

09.12.2020 14:05

Okresní soud v Bruntále, na základě náni podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 287233/2020). Dluh z obchodního styku ve výši 45 735 Kč s příslušenstvím; dlužník podnikající fyzická osoba.

Zpět