Elektronický platební rozkaz

01.10.2020 11:08

Okresní soud Plzeň-jih, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (EPR) ve věci vedené pod sp. zn.: EPR 105562/2020. Dlužník, právnická osoba z Chotěšova, dluh z obchodního styku ve výši 27.225 Kč + příslušenství. 

Zpět