Elektronický platební rozkaz

15.07.2020 10:17

Obvodní soud pro Prahu 9     , vydal na základě námi podaného návrhu, ve věci sp. zn.: EPR 155910/2020, elektronický platební rozkaz. Zavázal v něm dlužníka, uhradit dlužnou částku ve výši 84,59 EUR + příslušenství, či ve věci podat zdůvodněný odpor.

Zpět