Elektronický platební rozkaz

20.04.2020 13:04

Obvodní soud pro Prahu 9, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 27564/2020). Pohledávka za právnickou osobou ve výši 32.670 Kč + příslušenství.

Zpět