Elektronický platební rozkaz

16.04.2020 22:59

Obvodní soud pro Prahu 1, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 27564/2020). Pohledávka za právnickou osobou ve výši 90.750 Kč + příslušenství.

Zpět