Elektronický platební rozkaz

10.02.2020 11:43

Obvodní soud pro Prahu 4 vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 28623/2020). Pohledávka ve výši 22.500 Kč + příslušenství, za právnickou osobou.

Zpět