Elektronický platební rozkaz

04.02.2020 20:28

Obvodní soud pro Prahu 2 na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 25483/2020). Dlužník - právnická osoba, dluh - z obchodního styku ve výši 30.639 Kč + příslušenství.

Zpět