Elektronický platební rozkaz

11.11.2019 10:01

Okresní soud v Pardubicích, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 195652/2019). Dlužník, nepodnikající fyzická osoba, dlu ve výši úroku z prodlení a nákladů řízení (žalovaný uhradil jistinu dluhu, před vydáním EPR).

Zpět