Elektronický platební rozkaz

31.10.2016 15:35

Ve věci o 12.100,00 Kč + příslušenství, vedené u místně příslušného Okresního soudu v Děčíně, pod spisovou značkou: EPR 219031/2016, soud vydal dne 31.10.2016 elektronický platební rozkaz ve prospěch naší společnosti jako žalobce.

Zpět